Sống Đẹp

Bằng việc không tưởng, phúc báo 5 đời hưởng không hết bằng việc tích đức này

tich-duc1-phunutoday-1708

Phóng sinh thực ra là cứu mạng, chỉ khác với cứu người ở chỗ không phải đồng loại với mình. Phật giáo tin rằng, chúng

Khiến suy nghĩ và cuộc đời một người hoàn toàn thay đổi chỉ vì những câu nói này

cuoc-song01-1007

2. Không trải qua những nỗi đau và chờ đợi thì sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Đôi khi, bạn buộc phải bị

Để tích phúc báo, kết thiện duyên hãy trân trọng những người này

tran-quy-2206

Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta